Selbst-Anzeige

Freitag, 27. Oktober 2006

Den planerade staden

Jag skulle vilja berätta om min hemort som heter Eisenhüttenstadt och som kallades "den första socialistiska staden i Tyskland".

Eisenhüttenstadt är en produkt av det andra världskriget, vilket delade Tyskland i två delar. Västtyskland blev demokratisk och präglad av en social-liberala marknaden. Östtyskland lade bakom järnridå och var delen av Sovjetunionens imperium - en satellit. Ett stort problem var att det fanns quasi ingen industri i Östertyskland, men det behövdes särskilt järn- och stålverk för att bygga upp vidare industrigrener.

1950 fattade DDR-regeringen besluten att bygga upp ett stålverk i närheten av gränsen till Polen. Och nu får ni en lektion i socialistiska matematik: ryssk järnmalm + polnisk koks = tysk fredsstål.

Den 18 augusti 1950 grundades verk och stad - eftersom man behövde också människor som arbetar i verket. Det var allt liten väl genomtänkt därför att staden hade inget namn och de första husen var riktig fulla.

Det fanns många protester från befolkningens sidan och regeringen kom ihåg att det var en bra chans att skapa en förebild i den socialistiska arkitekturen och stadsbyggen. En konkurrens blev utskriven: Vem planerar den bästa möjliga socialistiska världen? Kurt W. Leucht har vunnit med sin plan.

I Eisenhüttenstadt har vi en dualität: verket och stan. Alla gatorna riktades mer eller mindre till EKO-ingånger. Husen blev så kallade arbetarpalatser med kakelugn. 1953 skedde ett stort tilldrugelse: Stalin dog. Därför döptes den nya staden Stalinstadt.

Übrigens: Im Schwedischen kann die Formulierung "den planerade staden" sowohl "die geplante Stadt" als auch "die planierte Stadt" bedeuten. Beides träfe auf Eisenhüttenstadt zu.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen